1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto zásady ochrany súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienok Služby dostupných na internetovej adrese https://www.tipli.sk/podmienky. Pojmy tu používané majú rovnaký význam ako pojmy definované v Podmienkach podľa predchádzajúcej vety.
 2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Poskytovateľ – spoločnosť Tipli s.r.o., IČO: 053 99 092, so sídlom Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, je správcom osobných údajov registrovaných na Úřade pro ochranu osobních údajů pod registračným číslom 00069283.
  2. Pri Registrácii do Služby udeľuje (zaškrtnutím políčka súhlasu alebo schválením autorizačného dialógu sociálnej siete Facebook) Užívateľ Poskytovateľovi ako správcovi osobných údajov, v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, IP adresa a iné údaje o zariadení, ID užívateľa, Facebook ID a nákupná história, a to pre reklamné a marketingové účely, vrátane ponúkania obchodu a služieb prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení, a ďalej tiež za účelem vyhodnocovania obchodnej činnosti správcu a zlepšovanie kvality Služby. Tento súhlas je dobrovoľný a udeľuje sa na dobu neurčitú s tým, že môže byť kedykoľvek odvolaný. Užívateľ súhlasí, že vyššie uvedené údaje môžu byť predané k spracovaniu pre dané účely společnostiam Tableu Inc., 1621 N 34th St., Seattle, WA 98103, USA; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA; ROI Hunter a.s., IČO: 03103048; Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, Amazon Web Services, Inc., 440 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA; Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission Street, San Francisco, CA 94015, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; ako spracovateľom.
  3. Osobné údaje Užívateľa v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, IP adresa, ID užívateľa, Facebook ID, číslo bankového účtu, prihlasovacie údaje, referral a nákupná história, môžu byť Poskytovateľom ako správcom osobných údajov spracované aj bez súhlasu Užívateľa na základe zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, a to ako nevyhnutné pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy či pre jednanie o uzavrení zmluvy, najmä za účelom realizácie nákupov a výpočtu a vyplácania cashbacku, ako aj vedeniu užívateľského účtu v Službe a poskytovaniu podpory Užívateľom. Užívateľ súhlasí, že vyššie uvedené údaje môžu byť predané k spracovaniu pre dané účely spoločnostiam; Intercom, Inc., 55 Second Street, San Francisco, CA 94105, USA; Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, San Bruno, CA 94066, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; ako spracovateľom.
  4. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.
  5. Poskytovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov sám vlastnými prostriedkami či prostredníctvom spracovateľov uvedených v týchto podmienkach, hlavne prostredníctvom spoločnosti IGNUM, s.r.o., IČO: 26159708, Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha, Česká republika, ako poskytovateľa serverovej infraštruktúry. Užívateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť spracované automatizovaným spôsobom v elektronickej forme alebo manuálne v listinnej forme.
  6. Užívateľ má práva podľa § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. má právo prístupu k svojim osobným údajom a pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že Poskytovateľ ako správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore se zákonom, môže požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby odstránil vzniknutý stav a osobné údaje blokoval, vykonal ich opravu, doplnil ich alebo zlikvidoval. Na Poskytovateľa sa môže Užívateľ kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: moje@tipli.sk. Užívateľ má tiež právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 3. OBCHODNÉ OZNÁMENIA

  1. Pri Registrácii (zaškrtnutím políčka súhlasu alebo schválením autorizačného dialógu sociálnej siete Facebook) Užívateľ Služby dobrovoľne súhlasí s tým, aby mu prostredníctvom poskytnutého kontaktu pre elektronickú komunikáciu (e-mailová adresa, telefónne číslo) boli Poskytovateľom zasielané obchodné oznámenia v zmysle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať odhlásením odberu, a to spôsobom popísaným v každom zo zasielaných oznámení.
 4. COOKIES A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

  1. Za účelom zlepšovania kvality Služby a uľahčovania jej používania, najmä pre analýzu návštevnosti a správania Užívateľov, personalizáciu obsahu a reklamy či sprístupnenia funkcií sociálnych médií, využívá Služba tzv. súbory cookies. Môže se jednať o cookies ukladané priamo Poskytovateľom alebo aj cookies nástrojov tretích strán používaných Poskytovateľom (Google Adwords a Google Analytics - Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Facebook - Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA; Hotjar - Hotjar Limited, Elia Zammit Street 3, St Julian's STJ 1000, Malta, Sklik – Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha, Česká republika; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika). Tieto súbory spravidla neobsahujú priamo osobné údaje, avšak môžu v spojení s ďalšími údajmi osobných údajov nabývať. Používaním Služby Užívateľ prejavuje súhlas s ukladaním súborov cookies na svoje zariadenie a ich ďalším využitím Poskytovateľom. Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať pomocou individuálneho nastavenia na svojom koncovom zariadení (napr. nastavením internetového prehliadača). Užívateľ v tomto prípade berie na vedomie, že blokovanie či vymazanie súborov cokies, môže mať vplyv na správne fungovanie Služby.
  2. Za účelom testovania a zlepšovania kvality Služby využívá Prevádzkovateľ analytické nástroje Hotjar a Smartlook, ktoré slúžia na vyhodnocovanie správania Užívateľov na webovej stránke. Pomocou nich môžu byť zbierané anonymné technické údaje ako napr. veľkosť obrazovky, údaje o prehliadači apod. V prípade, že si Užívateľ nepraje, aby boli údaje o jeho návštevách Služby pomocou nástroja Hotjar zhromažďované, má možnosť využiť nástroje dostupné na adrese www.hotjar.com/opt-out.

Už odchádzate?

Stačí pár sekúnd pre získanie odmien z vašich nákupov!

Vytvorte si zadarmo účet na Tipli. Okamžitý prístup k odmenám, až 25 % späť z nákupov v 1095 obchodoch.

Platí na každý nákup a tiež na zľavy a akcie.