Registráciou udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom upravujúcim ochranu osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) spoločnosti Tipli s.r.o. svoj dobrovoľný a slobodný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa dole uvedených podmienok, a to osobných údajov, ktoré som uviedol v rámci registračného formulára.

Prečo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov potrebujeme?

Vzhľadom k tomu, že Vás chceme informovať o ponukách častejšie ako jedenkrát za týždeň, potrebujeme, aby ste nám udelili súhlas s týmto spracúvaním.

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Spracúvame Vaše osobné údaje iba v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) tu uvedených:

Účel
Rozsah spracúvaných informácií
Právny titul
Zasielanie noviniek a ponúk akcií na zľavu
Emailový kontakt
Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia Vás nemôžeme v prípade aktuálnych ponúk včas informovať.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme ku splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromažďované. Maximálna doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracúvané, je desať rokov od získania Vášho kontaktu. To Vám nebráni kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Všetky poskytované služby nie sme schopní zaistiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k poskytnutiu vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca
Dôvod sprístupnenia
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce chod webu a nášho software (počítačových systémov)
V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa poskytuje servis našich internetových stránok a zabezpečuje chod počítačových systémov
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce rozosielanie emailov a sms notifikácií
V súčasnej dobe využívame služby poskytovateľov, ktorý pre nás zasielajú emaily či sms
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce support platformu pre riešenie požiadavkou užívateľov
V súčasnej dobe využívame poskytovateľa support platformy, ktorý ju v pozícii spracovateľa pre nás prevádzkuje
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce službu pre presmerovanie emailov
V súčasnej dobe využívame služby poskytovateľa, ktorý presmerováva Vaše emaily

Zrušenie účtu a vymazanie osobných údajov

Ak sa rozhodnete zrušiť účet alebo budete chcieť vymazať osobné údaje, môžete tak urobiť na tomto odkaze. Prípadne nás môžete kontaktovať priamo na e-mail moje@tipli.sk

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

Poučenie o právach subjektu údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektu

Aktualizované dňa: 25. 10. 2021

Chcete prísť o odmenu až 15 % z každého nákupu na internete?

Stačí sa zadarmo zaregistrovať a o žiadne odmeny už nikdy neprídete.

Práve teraz k novému účtu až 10 € za vaše nákupy. Ku každej odmene za nákup, získate ďalšiu bonusovú v rovnakej výške. Celkom na bonusových odmenách môžete získať až 10 €.

- alebo -
Registráciou súhlasíte s podmienkami použitia a so spracovaním osobných údajov.
Máte už účet? Prihláste sa