S ohľadom na zákon upravujúci ochranu osobných údajov a na čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) spoločnosť Tipli s.r.o. ako prevádzkovateľ údajov Vám, ako dotknutej osobe poskytuje informácie o ich spracúvaní a poučenie o Vašich právach.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Tipli s.r.o., so sídlom Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa moje@tipli.cz.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba za účelom, o ktorom ste informovaný. To, aké osobné údaje o Vás spracúvame a za akým účelom záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje poskytli. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje poskytnúť nasledovnými spôsobmi:

Registračný formulár

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť sa zaregistrovať k webovému portálu tipli.cz, získavať časť kúpnej ceny späť pri Vašich uskutočnených nákupoch. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedeného tu:

  
Účel
Rozsah spracovaných informácií
Právny titul
Registrácia klienta
Emailový kontakt, nepovinne meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónny kontakt, bankové spojenie
Nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre výkon opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu, prípadne oprávnený záujem kontaktovať (potencionálneho) klienta
Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti
Emailový kontakt
Oprávnený záujem spočívajúci v ponuke relevantných služieb

Uvedenie týchto údajov je z Vašej strany úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia Vám nie sme schopní pri uskutočnených nákupoch sprostredkovať vrátenie časti kúpnej ceny späť.

Popritom spracúvame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať služby podobné tým, o ktoré sa zaujímate. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných podmienok a spracúvaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).

Webový formulár "Vyhrať tablet"

Prostredníctvom webového formulára máte možnosť zaregistrovať svoj nákup a prihlásiť sa do súťaže o tablet. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedeného tu:

 
Účel
Rozsah spracúvaných informácií
Právny titul
Registrácia súťažiaceho
Emailový kontakt
Oprávnený záujem kontaktovať súťažiaceho
Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti
Emailový kontakt
Oprávnený záujem spočívajúci v ponuke relevantných služieb

Uvedenie týchto údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopný zaistiť Vašu účasť v súťaži.

Proti spracúvaní Vašich osobných údajov za účelom zasielania noviniek máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním noviniek a spracúvaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie noviniek neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu), taktiež prestaneme zasielať novinky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje.

Formulár "Potrebujem poradiť"

Prostredníctvom kontaktného formulára pre užívateľa máte možnosť nás kontaktovať. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

   
Účel
Rozsah spracúvaných informácií
Právny titul
Kontaktovanie klienta, odpoveď na dotaz či podnet
Emailový kontakt
Oprávnený záujem odpovedať na dotaz či podnet
Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti
Emailový kontakt
Oprávnený záujem spočívajúci v ponuke relevantných služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopný Vás kontaktovať.

Popritom spracúvame Vaše osobné údaje zadané v rámci kontaktného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše produkty podobné tým, ktoré ste si od nás kúpili. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracúvaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracúvať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme k splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu piatich rokov od Vašej registrácie, prípadne od Vášho posledného prihlásenia, pokiaľ by sme k ich spracúvaniu nemali iný právny titul.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Všetky poskytnuté služby nie sme schopný zaistiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením prečo by mohlo k poskytnutí Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca
Dôvod sprístupnenia
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce chod webu na našom software (počítačových systémov)  
V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa poskytuje servis našich internetových stránok a zabezpečuje chod počítačových systémov.
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce rozosielanie emailov a sms notifikácií
V súčasnej dobé využívame služby poskytovateľov, ktorý pre nás zasielajú emaily či sms
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce support platformu pre riešenie požiadavkou užívateľov
V súčasnej dobe využívame poskytovateľa support platformy, ktorý je v pozícii spracovateľa pre nás prevádzkuje.
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce služby pre presmerovanie emailov
V súčasnej dobe využívame služby poskytovateľa, ktorý presmerováva Vaše emaily

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

Poučenie o právach subjektu údaju

Aktualizované dňa: 25.5.2018

Chcete prísť o odmenu až 15 % z každého nákupu na internete?

Stačí sa zadarmo zaregistrovať a o žiadne odmeny už nikdy neprídete.

Práve teraz k novému účtu až 10 € za vaše nákupy. Ku každej odmene za nákup, získate ďalšiu bonusovú v rovnakej výške. Celkom na bonusových odmenách môžete získať až 10 €.

- alebo -
Registráciou súhlasíte s podmienkami použitia a so spracovaním osobných údajov.
Máte už účet? Prihláste sa